Sadzenie iglaków

Sadzenie iglaków wymaga szczegółowej wiedzy na temat tych roślin. Obecnie rośliny iglaste sprzedawane są w doniczkach plastikowych i jest to materiał najlepiej przygotowany do nasadzeń przez cały sezon wegetacyjny. Iglaki takie sadzi się przez cały rok, poza okresem, gdy gleba jest zamarznięta. Przy planowaniu nasadzeń iglaków trzeba uwzględnić docelową wielkość drzew i krzewów, tak aby zapewnić im przestrzeń życiową. Po wybiciu rośliny z pojemnika należy przyjrzeć się korzeniom - mogą być lekko nadgniłe lub mieć uszkodzone końcówki - należy usunąć je za pomocą sekatora. Często zdarza się, że pomimo spełnienia wszystkich wymogów sztuki ogrodniczej nasz ulubieniec zamiast bujnie się rozwijać marnieje w oczach lub "stoi w miejscu". Większość naszych gleb to ziemie mineralne, nie nadające się do sadzenia roślin iglastych. Dlatego trzeba koniecznie zastosować specjalne podłoże do roślin iglastych. Podłoże to zapewnia odpowiednie pH, dobrą strukturę i sprzyja rozwojowi symbiotycznych mikroorganizmów, podobnie jak w naturalnym środowisku leśnym. Roślinę należy posadzić tak by szyjka korzeniowa była ustawiona równo z powierzchnią gleby. Gdy korzenie są zbyt długie lepiej przed sadzeniem skrócić je ostrym sekatorem.